ÅPNINGSTIDER

Mand. 16.jan - kl. 11 - 16
Torsd. 19.jan - kl. 11 - 17
Fred. 20.jan - kl. 11 - 16
Lørd. 21.jan - kl. 11 - 14
VELKOMMEN
Ring gjerne eller send en
sms til tlf. 984 17 976
for avtale av tid :)